Honorary Chair

Haizhou Li
Chinese University of Hong Kong, Shenzhen

 

General Chairs

Zhizheng Wu
Chinese University of Hong Kong, Shenzhen

 

General Co-Chairs

Eng Siong Chng
Nanyang Technological University

 

Esther Klabbers
ReadSpeaker

 

Derek Wong
University of Macau

 

Technical Program Chairs

Nancy Chen
Institute for Infocomm Research

 

Minghui Dong
Institute for Infocomm Research

 

Panayiotis Georgiou
Apple

 

Hung-yi Lee
National Taiwan University

 

Kong Aik Lee
Institute for Infocomm Research

 

Bo Li
Google

 

Yanmin Qian
Shanghai Jiaotong University

 

Sakriani Sakti
Japan Advanced Institute of Science and Technology

 

Finance Chairs

Yan Wu
Institute for Infocomm Research

 

Liumeng Xue
Chinese University of Hong Kong, Shenzhen

 

Sponsorship Chairs

Daniele Giacobello
Apple

 

Lei Xie
Northwestern Polytechnical University

 

Chao Zhang
Tsinghua University

 

Publication Chairs

Yanfeng Lu
Institute for Infocomm Research

 

Shuai Wang
Shenzhen Research Institute of Big Data

 

Xinyuan Qian
University of Science and Technology Beijing

 

Cunhang Fan
Anhui University

 

Local Arrangements Chairs

Emily Yao
Chinese University of Hong Kong, Shenzhen

 

Invited Speaker Chairs

Xie Chen
Shanghai Jiaotong University

 

Lei Wang
Huawei

 

Zhiyong Wu
Tsinghua University

 

Industry Talk Chairs

Xu Tan
Microsoft

 

Rong Tong
Singapore Institute of Technology

 

Yu Zhang
OpenAI

 

Challenge & Demonstration Chairs

Jun Du
University of Science and Technology of China

 

Kyu Jeong Han
Amazon

 

Wei Xue
Hong Kong University of Science and Technology

 

Diversity and Inclusion Chairs

Berrak Sisman
University of Texas at Dallas

 

Li Liu
Hong Kong University of Science and Technology, Guangzhou

 

Publicity Chairs

Ozlem Kalini
Meta

 

Zhenhua Ling
University of Science and Technology of China

 

Xixin Wu
The Chinese University of Hong Kong

 

Siqi Cai
National University of Singapore

 

Zhengjun Yue
Delft University of Technology

 

Jennifer Williams
University of Southampton

 

SLTC Liaison

Sibel Oyman
Apple

 

Advisory Board

Ahmed Ali
Qatar Computing Research Institute

 

Zhijian Ou
Tsinghua University

 

Jianhua Tao
Tsinghua University

 

Shinji Watanabe
Carnegie Mellon University

 

Satoshi Nakamura
Nara Institute of Science and Technology

 

Odette Scharenborg
Delft University of Technology